บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
Purified Terepthalic Acid ZPTA) 1 kg บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) นายธานินทร์ สร้อยละออง เคมี - 0
กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ 1 กิโลกรัม บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) นายธานินทร์ สร้อยละออง ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e