บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
อิเล็คทรอนิคส์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด สุรชาติ อุดมถวี - -