บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว (สารปิโตรเคมี , คลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์) บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด นางสาวธัญญานันท์ ปุ่นอุดม ภาคการบริการ และสำนักงาน -
ท่าเทียบเรือ และคลังเก็บสินค้าเหลว (สารปิโตรเคมี,คลังเก็บวัถุดิบและผลิตภัณฑ์) บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด นางสาวธัญญานันท์ ปุ่นอุดม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ -
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว (สารปิโตรเคมี, คลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์) มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ปิโตรเลี่ยม -
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว (สารปิโตรเคมี , คลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์) มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด - -