บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว (สารปิโตรเคมี , คลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์) บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด นางสาวธัญญานันท์ ปุ่นอุดม ภาคการบริการ และสำนักงาน -
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด นางสาวธัญญานันท์ ปุ่นอุดม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ -
บริการขนถ่ายสารปิโตรเคมีทางท่อ เรือ และรถ ระยอง เทอร์มินัล จำกัด ปิโตรเลี่ยม -
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว (สารปิโตรเคมี , คลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์) ระยอง เทอร์มินัล จำกัด - -