บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ปภาดา รุจิรัตนชัย - -