บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบิวทีลีนซัคซิเนต หรือพีบีเอส (PBS) และพอลิบิวทีลีน อะดิเพท เทเรฟทาเลท ห บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด ปรัชญา บุญรักษา - -