บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
เม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพรลีโพรพิลีน) คุณนิศารัตน์ ชนะปาลพันธุ์ ปิโตรเลี่ยม -