บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
เอททีลีน โพรไพลีน และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ปรัชญ์ ขอผลกลาง ปิโตรเลี่ยม -
ปิโตรเคมี บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ปรัชญ์ ขอผลกลาง ปิโตรเลี่ยม -

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
แครกเกอร์บอททอม บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นายศศิพงษ์ อุยวัฒนา - - 674
เอททีลีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นายศศิพงษ์ อุยวัฒนา - - 979
โพรไพลีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นายศศิพงษ์ อุยวัฒนา - - 1
มิกซ์ซีโฟร์ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นายศศิพงษ์ อุยวัฒนา - - 1
ซีไนน์ พลัส บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นายศศิพงษ์ อุยวัฒนา - - 954
เบนซีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นายศศิพงษ์ อุยวัฒนา - - 1
โทลูอีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นายศศิพงษ์ อุยวัฒนา - - 1
มิกซ์ไซลีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นายศศิพงษ์ อุยวัฒนา - - 1
ไฮโดรเจน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นายศศิพงษ์ อุยวัฒนา - - 867
ไอโซบิวทิลีน ความเข้มข้นสูง บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นายศศิพงษ์ อุยวัฒนา - - 1
Cracker Bottom บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 674 gCO<sub>2</sub>e
Ethylene บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 979 gCO<sub>2</sub>e
Propylene บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
Mixed C4 บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
Depleted Pyrolysis Gasoilne (C9+) บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 954 gCO<sub>2</sub>e
Benzene บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
Toluene บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
Mixed Xylene บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
Hydrogen บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 867 gCO<sub>2</sub>e
High Concentration Isobutylene บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
แครกเกอร์บอททอม บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 760 g
เอททีลีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 2 kg
โพรไพลีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 1 kg
มิกซ์ซีโฟร์ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 990 g
ซีไนน์ พลัส บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 840 g
เบนซีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 1 kg
โทลูอีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 1 kg
มิกซ์ไซลีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเลี่ยม 1 กิโลกรัม 1 kg
มิกซ์ไซลีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e
โทลูอีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e
เบนซีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
ซีไนน์ พลัส บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
โพรไพลีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
ไอโซบิวทิลีน ความเข้มข้นสูง บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
มิกซ์ซีโฟร์ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
เอททีลีน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
ไฮโดรเจน บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
แครกเกอร์บอททอม บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ศศิพงษ์ อุยวัฒนา ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 785 gCO<sub>2</sub>e