บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตสายควบคุมยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกรถยนต์ บริษัทไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ชนม์นิภา อุ่นกันทา - -