บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตซิลิโคนส์ฟลูอิดส์ สารซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ส และแบ่งบรรจุซิลิโคนโมโนเมอร์ส ซิลิโคนโอลิโคเมิร์ส ซิลิ บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวนวพร เต็มดี - -
ผลิตซิลิโคนส์ฟลูอิดส์ สารซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ส และแบ่งบรรจุซิลิโคนโมโนเมอร์ส ซิลิโคนโอลิโคเมิร์ส ซิลิ บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวนวพร เต็มดี ปิโตรเลี่ยม -
ผลิตซิลิโคนส์ฟลูอิดส์ สารซิลิโคนส์อีลาสโตเมอร์ และแบ่งบรรจุซิลิโคนส์โมโนเมอร์ บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวนวพร เต็มดี ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ -