บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
แผ่นพิมพ์พลาสติกเพื่อจำหน่าย บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด นายฉัตรชัย พาบุดดา - -