บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
สีย้อมและเคมีภัณฑ์ บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด บุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ์ ปิโตรเลี่ยม -
ผลิตสีย้อม โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด นายบุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ์ สิ่งทอ -
สีย้อมและเคมีภัณฑ์ โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด นายบุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ์ ปิโตรเลี่ยม -