บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน)

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน)


      

ข้อมูลการทำโครงการ T-VER

โครงการ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภท T-VER เทคโนโลยี ขนาด หน่วยงานผู้พัฒนา ค่าใช้จ่าย
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน Improvement Lighting Micro บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) 0.72