บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
เหล็กแผ่นเคลือบโลหะและเคลือบสี เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ก่อสร้าง -
ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบผิว เคลือบโลหะ และเคลือบสี เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด - -