บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตพรม และจัดทำส่วนประกอบรองพรมสำหรับปูพรม อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จาริณี ศิริคุณ - -