บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตสิ่งพิมพ์กระดาษ กล่องบรรจุภัณฑ์ชนิดพิมพ์และไม่พิมพ์ลวดลายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด ญาณิศา ย่งเส็ง - -