บริษัท ยู เอ็มซี เม็ททอล จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ยู เอ็มซี เม็ททอล จำกัด