บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำใส ตรามาม่า น้ำหนักสุทธิ 55 กรัม บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) วีระยุทธ อรุณล้ำเลิศ อาหาร 1 ซอง 270 gCO<sub>2</sub>e
เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้ง ตรามาม่า 55 กรัม บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) วีระยุทธ อรุณล้ำเลิศ อาหาร 1 ซอง 218 gCO<sub>2</sub>e
เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปเย็นตาโฟ ตรามาม่า 55 กรัม บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) วีระยุทธ อรุณล้ำเลิศ อาหาร 1 ซอง 217 gCO<sub>2</sub>e
เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟ ตรามาม่า 55 กรัม บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) วีระยุทธ อรุณล้ำเลิศ อาหาร 1 ซอง 212 gCO<sub>2</sub>e
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้ง ตรามาม่า (ซอง) 55 กรัม บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) วีระยุทธ อรุณล้ำเลิศ อาหาร 55 กรัม 175 g
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสหมูสับ ตรามาม่า (ซอง) 60 กรัม บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) วีระยุทธ อรุณล้ำเลิศ อาหาร 60 กรัม 152 g
ข้าวต้มคัพ ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสกุ้งกระเทียม ตรามาม่า บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) วีระยุทธ อรุณล้ำเลิศ อาหาร 1 ถ้วย (น้ำหนักสุทธิ 40 กรัม) 434 gCO<sub>2</sub>e
เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำใส ตรามาม่า บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) วีระยุทธ อรุณล้ำเลิศ อาหาร น้ำหนักสุทธ 55 กรัม (1 ซอง) 251 gCO<sub>2</sub>e
เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปเย็นตาโฟ ตรามาม่า บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) วีระยุทธ อรุณล้ำเลิศ อาหาร น้ำหนักสุทธ 55 กรัม (1 ซอง) 237 gCO<sub>2</sub>e
เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้ง ตรามาม่า บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) วีระยุทธ อรุณล้ำเลิศ อาหาร น้ำหนักสุทธ 55 กรัม (1 ซอง) 236 gCO<sub>2</sub>e
เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟ ตรามาม่า บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) วีระยุทธ อรุณล้ำเลิศ อาหาร น้ำหนักสุทธ 55 กรัม (1 ซอง) 232 gCO<sub>2</sub>e