บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตเม็ดพลาสติก บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด นางสาวชฎาพร พฤกษาชาติ พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ -
ปิโตรเคมี บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด นางสาวชฎาพร พฤกษาชาติ พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ -