ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
การศึกษากรอบกฎหมายที่สนับสนุนแนวคิดเศษรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เอกสารทั่วไป 915.3 KB 9 มิ.ย. 2564
การพัฒนาระบบเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เอกสารทั่วไป 4.79 MB 9 มิ.ย. 2564
พิธีลงนาม MOU_แนะนำโครงการ CE-EEC 2021โดย นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา เอกสาร พิธีลงนาม MOU 1.21 MB 2 มี.ค. 2564
พิธีลงนาม MOU_เศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดโลกร้อน โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ เอกสาร พิธีลงนาม MOU 3.31 MB 1 มี.ค. 2564
สัมมนาเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ในพื้นที่ EEC ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เอกสารทั่วไป 16.45 MB 22 ธ.ค. 2563
E_book_คู่มือเทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม เอกสารทั่วไป 2.87 MB 10 พ.ย. 2563
แผ่นพับแนะนำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 2563 เอกสารโบรชัวร์ 4.6 MB 19 ต.ค. 2563
เอกสารประกอบการสัมมนาการประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ 16 - 18 มีนาคม 2563 เอกสารโครงการ 24.08 MB 13 มี.ค. 2563
คู่มือสมัครเข้าร่วมโครงการ EEC เอกสารทั่วไป 5.89 MB 14 ม.ค. 2563
แผ่นพับแนะนำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เอกสารทั่วไป 3.3 MB 14 ม.ค. 2563
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำหรับสมาชิก เอกสารทั่วไป 19.85 MB 23 ส.ค. 2562
เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาวันที่ 8,9 และ 14 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เอกสารทั่วไป 41.27 MB 23 ส.ค. 2562