บริษัทเอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัทเอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
สารให้ความหวานอมอลตี้ไซรัป 70/85, สารให้ความหวานอมอลตี้ทีเอ็มไซรัป 70/85 (น้ำเชื่อมมัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 100 กิโลกรัม บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด นางสาวดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ - 0