บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
สินค้าอุปโภค บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงาน เลขที่ 602) นาย วิธาร เอี่ยมสอาด - -

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ชนิดเติมขนาด 550 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด คุณกิตติวัตร โสมวดี / คุณบุญปรีดีย์ ยา และเวชภัณฑ์ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 40.98 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 43 g
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอน กลิ่นชามะนาว ชนิดเติมขนาด 500 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด คุณกิตติวัตร โสมวดี / คุณบุญปรีดีย์ ยา และเวชภัณฑ์ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 40.98 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 53 g
ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร ผสมน้ำมะนาว ชนิดเติมขนาด 400 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด คุณกิตติวัตร โสมวดี / คุณบุญปรีดีย์ ยา และเวชภัณฑ์ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 75.76 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 91 g
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ชนิดเติมขนาด 850 ml (functional unit: 32.89 ml/จาน 100 ใบ) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด คุณกิตติวัตร โสมวดี / คุณบุญปรีดีย์ ยา และเวชภัณฑ์ 850 มล. 43 g
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ สูตรมะกรูด ชนิดเติมขนาด 500 ml (functional unit: 38.46 ml/จาน 100 ใบ) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด คุณกิตติวัตร โสมวดี / คุณบุญปรีดีย์ ยา และเวชภัณฑ์ 550 มิลลิลิตร 56 g
ผงซักฟอกจำนวน 175 กรัม ที่สามารถทำความสะอาดเสื้อผ้าให้สะอาดจำนวน 10 กิโลกรัม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด นายวิธาร เอี่ยมสอาด, คุณน้ำ กฎหมาย เคมี - 0