บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
บริการขนถ่ายสารปิโตรเคมีทางท่อ เรือ และรถ บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว (สารปิโตรเคมี , คลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์) ระยอง เทอร์มินัล จำกัด - -